Asian Artists Productions, Inc
Asian Artists Productions, Inc

About Us

Our Team

 

2019 Tour Cast & Crew

(Alphabetical by Last name)

 

Cheng, He Peng

Deng, Li Li
Gao, Wen Jing
Li, An Qi
Li, Guo Hui
Li, Hao
Li, Kai
Li, Meng Nan
Ma, Ke Ke
Ni, Li Kuai
Wu, Shi Wei
Yang, Bao Shan
Zhang, Qin Chao
Zhang, Xiao Man
Zhang, Ya Fang
Zhang, Ya Xin
Zhao, Chen Xi
Zhao, Guang Ju
Zhao, Guang Zong
Zhao, Jiang Xi
Zhao, Li Ting
Zhou, Lin
Zhu, Han

Contact Us

Asian Artists Productions, Inc.
P.O.Box 261717
Plano, TX 75026

Phone: +1-214-4942522
Fax: +1-972-4031111
Email: jeremy.aapi@gmail.com

            linda.aapi@gmail.com

PrintPrint | Sitemap
© Asian Artists Productions, Inc

This website was created using 1&1 IONOS MyWebsite.