Asian Artists Productions, Inc
Asian Artists Productions, Inc

About Us

Our Team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 - 2012 Cast & Crew

 

Male:

 

Tian Jun Zhang

Yang Liu

Xiao Meng Guo

Xian Yang Guo

Jun Wei Zuo

Jun Hao Zuo

Qiang Qiang Liu

Kai Zhang

 

Female:

 

Shao Zheng Wang

Qi Qi Hou

Ping Gao

Ting Ting Zhong

Guan Wei Zu

Li Ying Yan

Hong Xing Chen

Ya Ru Wang

 

Contact Us

Asian Artists Productions, Inc.
P.O.Box 261717
Plano, TX 75026

Phone: +1-214-4942522
Fax: +1-972-4031111
Email: jeremy.aapi@gmail.com

            linda.aapi@gmail.com

PrintPrint | Sitemap
© Asian Artists Productions, Inc

This website was created using 1&1 IONOS MyWebsite.